top of page
latarnia 2 (2).jpg

"Terapia Gestalt jest przyzwoleniem na to, by być …szczęśliwym, zadowolonym, czuć radość...”

(Joseph  Zinker)             

Dlaczego terapia Gestalt

Terapia Gestalt jest odpowiednia dla osób w każdym wieku, z różnych środowisk i w różnych sytuacjach życiowych.

Gestalt ceni prawo do odmienności, oryginalność każdego człowieka.

Postrzega człowieka jako całość. Dąży do harmonijnego połączenia emocji, myśli, ciała oraz kontaktów z innymi.

W koncepcji terapii Gestalt zawiera się pojęcie osobistego rozwoju, poszerzenia potencjału danej osoby. Jej istotą jest sprzyjanie byciu kreatywnym.

Gestalt – to wolność wyboru, doświadczanie całego bogactwa istnienia i relacji z innymi. To możliwość odnalezienia własnego, oryginalnego stylu życia.

W Gestalcie ważna jest świadomość tego, co dzieje się z nami TU I TERAZ, tego, co doświadczamy. Terapia pomaga uświadomić sobie mechanizmy, które zmuszają nas do powtarzania znanych zachowań, choć wywołują one cierpienie.

Pozwala na wypróbowanie nowych, twórczych i dobrych dla

nas rozwiązań. Na eksperymentowanie, dzięki któremu więcej i głębiej możemy przeżywać.

Gestalt - to „sztuka kontaktu”. Terapeuta i klient pozostają

w autentycznej relacji, są równorzędnymi partnerami. Terapeuta towarzyszy w pokonywaniu trudności

i wewnętrznym rozwoju.

„Każde prawdziwe życie jest spotkaniem” (M. Buber).

bottom of page